Φις σούκου αρσενικό θηλυκό

Χρώμα λευκό μαύρο

Με αριθμό καταχώρησης υπουργείου