Διακόπτες και Πρίζες εξωτερικού χώρου

Διακόπτης Απλός
Διακόπτης Αλέ-Ρετουρ
Διακόπτης Κομιτατέρ
Διακόπτης Μπουτόν

Πρίζα Μονή
Πρίζα Διπλή

IP44 IP65